تجهیزات کمک آموزشی | ویدئو پروزکتور | بردهوشمند |سیستم کنفرانس | پرده ویدئو پروزکتور|ویزوالایزر

 
ویدئو پروژکتور ،دیتا پروژکتور ویدئو پروزکتور،دیتا پروزکتور،ویدئو پرزکتور،

انواع ویدئو پروژکتور  متناسب با سالنهای مختلف آموزشی و آمفی تاتر با امکان نصب در سقف و یا استفاده بصورت پرتال ( قابل حمل )
 

بردهوشمند،وایتبردالکترونیکی،وایتبرد دیجیتال وایت برد هوشمند جایگزین وایت برد های ستنی با امکان اتصال به کامپیوتر و نمایش تصاویر توسط ویدئوپرزکتور بر روی آن
میکروفن جلسات،میکروفن رومیزی،سیستم کنفرانس،میکروفن کنفرانس،میکروفن سیستم کنفرانس جهت کنترل جلسات با امکان  ذخیره صدا و تصویر جلسات برگزار شده بصورت دیجیتال
ویزوالایزر،ویزولایزر،اورهد،اسلاید پروزکتور،اوپک ویزوالایزر،جایگیزین سه دستگاه قدیمی اورهد،اسلاید و اوپک با امکان اتصال به ویدئو پروزکتور و ذخیره تصاویر