( ارائه کننده تجهیزات کمک آموزشی و سمغی بصری )

ارائه تجهیزات کمک آموزشی : دیتا پروژکتور ،سیستم کنفرانس، برد هوشمند،پرده نمایش،ویژوالایزر