تجهیزات سالن آمفی تاتر| سیستم پیجینگ|سیستم صوتی سالن کنفرانس |یلندگو ستونی|میکسرصدا

تجهیزات سالن های آمفی تاتر وکنفرانس و سیستم پیجینگ ،صوت سالن آمفی تاتر و کنفرانس ،صوت ساختمانهای مختلف سازمانهای دولتی و خصوصی از بلندگوهای دیواری سقفی( اسپیکر،باند)، اسپیکر های اکتیو و پسیو ، آمپلی فایر و پاور آمپلی فایر،میکسر صدا،و پاور میکسر،میکروفن های بی سیم و میکروفن های تریبونی ،پایه های تریبونی و ایستاده میکروفن ،رکوردهای صدا ،هدفن های بیسیم و تورگاید(راهنمای تور )،سیستم های مترجم همزمان تشکیل شده است.
هر کدام از تجهیزات سالن آمفی تاتر و سیستم صوتی پیجینگ فوق با توجه به نوع کاربری سالن مورد نظر در سالنهای مختلف کنفرانسی و اجتماعات نصب و بکار گرفته می شود.

معرفی تجهیزات صوت سالنهای آمفی تاتر و کنفرانس و سیستم پیجینگ

اسپیکرهای دیواری و دکوراتیو :

بلندگوهای دیواری (اسپیکر دکوراتیو) جهت تامین سالنهای کنفرانس ،آمفی تاتر و کلاسهای آموزشی کاربرد دارد . توان خروجی و ابعاد بلندگوهای دیواری (اسپیکرهای دکوراتیو) متفاوت می باشد که با توجه به ابعاد سالن کنفرانس و نوع کاربری آن مدل مورد نیاز جهت تامین صدای محل مورد نظر انتخاب می شوند.تعداد این بلندگوها در سالنهای کنفرانس متفاوت می باشد و با توجه به مساحت سالن مربوطه تعداد مورد نیاز این بلندگوهای دیواری مشخص می گردد.

نصب سیستم پیجینگ،تجهیزات سوتی سالن آمفی تاتر،باند دیواری

بلندگوی دیواری Prosound Z5

 • Prosound Z5
 • 1x5"(125mm)/1"(25mm)voice coil
 • rated power:30W
 • impedence:8Ohms
 • sensitivity:86db
 • indoor
فروش سیستم پیجینگ،باند سقفی،تجهیزات سالن آمفی تاتر

بلندگوی دیواری Prosound Z6

 • Prosound Z6
 • 1x6"(125mm)/1"(25mm)voice coil
 • rated power:60W
 • impedence:8Ohms
 • sensitivity:88db
 • indoor
سیستم پیجینگ ،باند دیواری

بلندگوی دیواری Prosound Z10

 • Prosound Z10
 • 1x10"(250mm)/2"(50mm)voice coil
 • rated power:150W
 • impedence:8Ohms
 • sensitivity:95db
 • indoor
سیستم صوتی پیجینگ،تجهیزات صوتی سالن آمفی تاتر و کنفرانس،باند دیواری

بلندگوی دیواری Prosound Z12

 • Prosound Z12
 • 1x12"(300mm)/2.5"(65mm)voicecoil
 • rated power:200W
 • impedence:8Ohms
 • sensitivity:96db
 • indoor
سیستم پیجینگ،تجهیزات صوتی سالن آمفی تاتر،باند دیواری

بلندگوی دیواری Prosound Z15

 • Prosound Z15
 • 1x15"(385mm)/2.5"(65mm)voic coil
 • rated power:400W
 • impedence:8Ohms
 • sensitivity:97db
 • indoor
سیستم صوتی پیجینگ،رک صوتی پیجینگ،تجهیزات سالن آمفی تاتر

بلندگوی دیواری Prosound Z15

 • Prosound Z15
 • 1x15"(385mm)/2.5"(65mm)voic coil
 • rated power:400W
 • impedence:8Ohms
 • sensitivity:97db
 • indoor

آمپلی فایر سالن آمفی تاتر و پیجینگ

آمپلی فایر یک دستگاه تقویت سیگنالهای صوتی است که وظیفه تقویت صدا و ارسال آن به بلندگوها (اسپیکر،باند) را به عهده دارد.آمپلی فایرها دارای قدرت و امپدانسهای متفاوتی می باشند.که با توجه به نوع بلندگوها (اسپیکر،باند صوتی) ،آمپلی فایری متناسب با آنها انتخاب می گردد.
آمپلی فایر ها علاوه بر تقویت صدا دارای ورودی و خروجی هایی جهت اتصال یک منبع صوتی نظیر دی وی دی پلیر ،کامپیوتر و همچنین میکروفن بی سیم و باسیم نیز می باشند.

سیستم پیجینگ،تجهسزات سالن آمفی تاتر ،تجهیز سالن کنفرانس

آمپلی فایر Prosound ZPA-150

 • Prosound ZPA-150
 • rated power:100W
 • Line voltage 70V/100V/4Ω/16Ω
 • 5Zone
 • SD Card & USB Input
 • Include tuner
سیستم پیجینگ،تجهیزات سالن کنفرانس و آمفی تاتر،آمپلی فایر رک صوتی پیجینگ

آمپلی فایر Prosound ZPA-250

 • Prosound ZPA-250
 • rated power:200W
 • Line voltage 70V/100V/4Ω/16Ω
 • sensitivity:96db
 • SD Card & USB Input
 • Include tuner
رک صوتی سیستم پیجینگ،آمپلی فایر پیجینگ،تجهیزات صالن کنفرانس و آمفی تاتر

آمپلی فایر Prosound ZPA-350

 • Prosound ZPA-350
 • rated power:300W
 • Line voltage 70V/100V/4Ω/16Ω
 • sensitivity:96db
 • SD Card & USB Input
 • Include tuner
سیستم پیجینگ،تجهیزات سالن آمفی تاتر،رک صوتی پیجینگ

آمپلی فایر Prosound ZPA-1000

 • Prosound ZPA-1000
 • 2x100W
 • 2-channel Mobile Audio Power
 • 2U,switchable LPN
سیستم پیجینگ،رک صوتی پیجینگ،تجهیزات سالن آمفی تاتر و کنفرانس

آمپلی فایر Prosound ZPA-1200

 • Prosound ZPA-1200
 • 2X600W
 • 2-channel Mobile Audio Power
 • 2U,switchable LPN
سیستم پیجینگ صوتی،تجهیزات سالن آمفی تاتر،آمپلی فایر پیجینگ

آمپلی فایر Prosound ZPA-150

 • Prosound ZPA-150
 • 2X1000W
 • 2-channel Mobile Audio Power
 • 2U,switchable LPN

تجهیزات صوت سالن کنفرانس

سیستم پیجینگ

آمپلی فایر

میکسر صدا

سیستم صوت پیجینگ

تجهیزات صوت آمفی تاتر

سیستم پیجینگ

تجهیزات صوت آمفی تاتر و کنفرانس

سیستم پیجینگ


سیستم پیجینگ

باند سقفی پیجینگ

باند ستونی پیجینگ

آمپلی فایر پیجینگ

آمپلی فایر صوتی سالن آمفی تاتر

باند اکتیو و پسیو

میکسر صدا آمفی تاتر

پیجینگ